Tabăra din pridvorul Bisericii Sirețel - Ziua a Doua

2nd July, 2019